Prime Time 8 PM NEWS_2076_ 02_15 – NEWS24 TV

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याएको छ । १५ खर्बको यसपटकको बजेट साम… source YouTube

Read more

Prime Time 8 PM NEWS_2075_11_01 – NEWS24 TV

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेको छ । रोजगारीक… source YouTube

Read more