एक महिनाभित्र पनि बाँकी रकम उठाउन नसके कम्पनी खारेज गर्ने – NEWS24 TVसंसदीय समितिले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट उठाउन बाँकी वक्यौता एक…

source YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *